Tìm kiếm các thông tin về tài khoản

Để bắt đầu xây dựng website, đôi khi bạn sẽ cần các thông tin kết nối như thông tin về tài khoản FTP. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm các thông tin này. Hostinger cho phép bạn xem các thông tin về tài khoản Hosting ở một nơi duy nhất, giúp bạn dễ dàng ghi nhớ cũng như sắp xếp lưu trữ

Đăng nhập tài khoản Hostinger của bạn, đi đến Control Panel của tài khoản Hosting cần xem, chọn mục Thông tin chi tiết

Tại đây, bạn có thể xem các thông tin về NameserverE-mail, FTP cũng như Website Builder