Tôi đã xóa một vài files, xin hãy giúp tôi!

Nếu bạn đã có các bản sao lưu trên máy cá nhân hãy dùng tính năng "Import Website' để khôi phục lại website của bạn. Tất cả các files sẽ được khôi phục lại ở thư mục /public_html chỉ trong vài phút

Bạn cũng có thể giải nén bản sao lưu để lấy lại các files bị xóa và tiến hành tải lên lại dùng File Manager hoặc một trình FTP.

Nếu bạn không có bản sao lưu nào thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được giúp đỡ kiểm tra các bản sao lưu trên server.