Parked domain dùng để làm gì?

Thông thường, Parked Domains được dùng khi bạn muốn dùng nhiều Tên miền cho cùng một website. Nói cách khác, Parked Domain sẽ hiển thị giống y như nội dung (website) của tài khoản Hosting Chính. Hơn nữa, một parked domain có thể dùng để tạo Tài khoản email, vậy đây là giải pháp tốt nhất nếu bạn chỉ muốn dùng emails cho domain này. 

Trước khi tên miền có thể được parked lên tài khoản hosting của bạn, nó phải đã được trỏ tới nameserver của chúng tôi trước. 

Before a Domain can be Parked on Your Hosting Account, it has to point our Nameservers.