Tôi có thể di chuyển tên miền sang một tài khoản Hostinger khác không?

Câu trả lời là được, tuy nhiên nó cần được thực hiện bởi bộ phận hỗ trợ của Hostinger

  1. Đối với các domain .com, .net, .org, .info, .asia, .biz, .ca, .de, .es, .eu, .in, .mobi, .name, .pro, .pw, .ru, .uk or .xyz, tài khoản nhận tên miền cần phải cung cấp đều đủ các thông tin về tên, ho, địa chỉ, số điện thoại trong phần tài khoản Hostinger
  2. Đối vơi các tên miền khác, bạn cần chỉnh sửa lại email sao cho email ở tài khoản nhận trùng với email registrant của domain

Sau khi đã thực hiện các bước trên, bạn hãy gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ tại phần Help -> Support. Chúng tôi sẽ xem xét thực hiện ngay khi có thể