Hostinger có hỗ trợ GZIP không?

GZIP được hỗ trợ trên tất cả các gói hosting của chúng tôi, đồng thời mod_gzipmod_deflate cũng mặc định được bật.

GZIP giúp tối ưu hóa và tăng tốc trang web của bạn một cách tuyệt vời vì nó nén các phần của trang web của bạn để khách truy cập tải xuống toàn bộ trang nhanh. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng GZIP và cách tăng tốc trang web của bạn, hãy xem bài viết này: https://gtmetrix.com/enable-gzip-compression.html (tiếng Anh)