MySQL

MySQL heap tables có được hỗ trợ không?

MySQL heap tables được hỗ trợ và có thể sử dụng trên các máy chủ của chúng tôi.

Hostinger hỗ trợ các MySQL storage engine nào?

Các server của chúng tôi hỗ trợ lưu trữ MySQL theo dạng InnoDB và Myisam.

Làm thế nào để tôi chỉnh lại bảng mã của cơ sở dữ liệu?

Bạn có thể chỉnh lại bảng mã của cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào dùng phpMyAdmin, chỉ cần chọn cơ sở dữ liệu bạn cần chỉnh, qua tab Operations, chọn bảng mã ở mục Collation rồi bấm Go để thực hiện. Nếu bạn muốn thay đổi bản mã cho từng _table _hoặc thậm chí là _field _thì hãy thực hiện tương tự nhưng với các table/field được chọn.

Làm thế nào để tạo MySQL Trigger?

Thời điểm hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ MySQL trigger

Làm thế nào để Import/Export database?

Để thực hiện Import/Export database, bạn cần đăng nhập vào phpMyAdmin ở phần MySQL Databases trong Control Panel Sau khi đã vào được phpMyAdmin quản lý database bạn chọn Import/Export để tiến hành. Hướng dẫn chi tiết: * Import (nhập) MySQL database: https://www.hostinger.com/tutorials/mysql/restoring-mysql-database-from-backup-phpmyadmin (tiếng Anh) * Export (Xuất) MySQL database https://www.hostinger.com/tutorials/mysql/how-to-export-mysql-database-using-phpmyadmin (tiếng Anh)

Làm thế nào để đổi MySQL database collation.

Bạn có thể làm vậy bằng cách dùng PHPMy/Adminv theo hướng dẫn sau: 1. Vào cPanel và click vào phpMyAdmin trên mục MySQL Databases . 2. Chọn database bạn cần quản lý 3. Chọn operations tab trên thanh menu chính của phpMy/Admin 4. Tại cuối trang, bạn sẽ nhìn thấy mục collation. Bạn có thể chọn loại collation từ thanh menu drop down và chọn Go. Hãy nhớ sau khi thay đổi collation của database, chỉ những tables mới mới có collation mới. Tất cả những table khác sẽ sử dụng collation ban đầu, ng...

Access denied cho thành viên 'xxx'@'localhost'

Dường như bạn đang sử dụng sai hostname MySQL: chúng tôi không sử dụng 'localhost' trên hostname MySQL là 'mysql.hostinger.vn'. Hãy update cấu hình đoạn script của bạn và dùng đúng thông tin trong mục MySQL Databases:

Create view operation có được hổ trợ trên MySQL server?

Chúng tôi có hoàn toàn hỗ trợ MySQL CREATE VIEW operation

Làm thế nào để tôi khôi phục MySQL password?

Bạn có thể đổi MySQL User password bằng cách truy cập vào Hosting cPanel và click vào mục MySQL Tại đó bạn có thể đổi mật khẩu cho MySQL user

Tôi bị access denied khi cố import database qua phpmyadmin

Nếu lỗi access denied hiển thị khi bạn có import MySQL backup file qua phpmyadmin, cổ thể là do MySQL query chứ giá trị bị cấm. Hãy mở file MySQL và chắc chắn rằng không có queries nào như 'use databse' hoặc tương tự. Cũng như vậy hãy chắc rằng MySQL file không chứa bất kỳ MySQL database name/username/password (nếu file được imported từ một host khác, nó sẽ có username/password khác) MySQL file cần những queires căn bản như CREATE TABLE hoặc INSERT để hoạt động được.

Bạn có hỗ trợ foreign keys trong phpmyadmin không?

foreign keys được hỗ trợ trên tất cả các gói dịch vụ của chúng tôi

Đường dẫn database socket path là gì?

Đường dẫn để Unix socket file sử dụng kết nối với client là /tmp/mysql.sock (nếu không đúng hãy thử /var/lib/mysql/mysql.sock).

Làm thế nào để tối ưu và sửa database

Bạn có thể tự sửa và tối ưu database trong phpMyAdmin: 1. Đăng nhập cPanel và mở icon MySQL Databases 2. Chọn Database bạn muốn sửa và click vào nút sửa (cách khác) Bạn cũng có thể vào phpmyadmin, chọn Database, chọn hết tất cả các bản và sau đó chọn tùy chọn Optimize/Repair để tối ưu./sửa database

#1064 - Tôi gặp lỗi syntax SQL

Lỗi 1064 xảy ra vì phiên bản MySQL không khớp. Tùy phiên bản sẽ có cấu trúc từ khác nhau,vì vậy nếu dùng không đúng lỗi sẽ phát sinh. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là: sử dụng phpMyAdmin (truy cập từ Control Panel) chọn "compatibility mode" & chọn phiên bản database phù hợp từ danh sách drop down box. Có vậy thôi, sau đó lỗi sẽ không phát sinh nữa

Những định dạng cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ tải lên?

phpMyAdmin hỗ trợ bạn tải lên lại các định dạng cơ sở dữ liệu sau: * CSV * DocSQL * Open Document Spreadsheet * Esri Shape File * SQL * XML

mysqli có được bật không?

mysqli được bật mặc định và được hỗ trợ tối đa trên trên các máy chủ của chúng tôi. Kể từ khi MySQL được ngưng sử dụng trong PHP v5.5.0 và bỏ hẳn trong PHP v7.0, bạn có thể sử dụng mysqli trong PHP 5.0 trở xuống

Cách đổi múi giờ trên MySQL

Múi giờ (timezone) là mặc định và không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi múi giờ cho những lần kết nối khác nhau. Một ví dụ để thay đổi múi giờ cho MySQL database dùng câu lên sql thực hiện trên phpMyAdmin SET time_zone = 'Asia/Bangkok'; Câu lệnh này sẽ thay đổi múi giờ về Asia/Bangkok tức GMT+7 Danh sách các múi giờ có thể tìm hiểu thêm tại http://www.php.net/manual/en/timezones.php Một số bài viết liên quan: * Các truy cập vào phpMyAdmin http://help.hostinger.com/291753-H...

Tôi không thể tạo database qua giao diện của phpMyAdmin

Bạn không thể tạo thêm database bằng giao diện của phpMyAdmin vì một số lý do bảo mật. Bạn chỉ có thể tạo thêm database qua Control Panel mục MySQL Databases Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại https://help.hostinger.vn/069419-Cách-tạo-một-MySQL-Database-mới

InnoDB có được hỗ trợ không?

InnoDB được hỗ trợ trên các gói Hosting Premium và Business

event_scheduler có được bật cho MySQL không?

event_scheduler được mặc định vô hiệu hóa trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó trên các gói VPS Server. Tham khảo thêm tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting

Tôi có thể được cấp quyền "SHOW DATABASES" không?

Quyền SHOW DATABASES không được cho phép trên tất cả các gói Shared Hosting vì các lý do an ninh. Chúng tôi không cấp toàn quyền cho người dùng và giới hạn này không thể thay đổi. Tuy nhiên, bạn sẽ có quyền truy cập mọi thứ trên VPS Server. Nếu website của bạn cần những quyền này thì bạn có thể tham khảo thêm về các gói VPS Server https://www.hostinger.com/vps-hosting

Làm sao để thiết lập kết nối từ xa đến MySQL?

Nếu bạn muốn kết nối đến máy chủ MySQL từ máy tính cá nhân của bạn hoặc từ một máy chủ khác, điều đầu tiên cần làm là cuung cấp địa chỉ IP của máy sẽ kết nối đến Truy cập vào mục MySQL từ xa trong Control Panel Bạn cần nhập vào IP của máy kết nối đến tại mục "Tạo kết nối database từ xa", chọn đúng database cần truy xuất và bấm Tạo để thực hiện

Làm sao để truy cập vào phpMyAdmin?

phpMyAdmin là một công cụ quản lý MySQL Database mạnh mẽ, nó rất dễ sử dụng và được khuyên dùng. Mỗi database sẽ có một sẽ có một giao diện quản lý phpMyAdmin riêng. Để truy cập vào phpMyAdmin cho từng database của bạn, hãy vào mục phpMyAdmin trong Control Panel Tại đây, mục List of your Current Databases thể hiện tất cả các database mà bạn đã tạo, bấm chọn Enter phpMyAdmin vào phía sau từng database mà bạn muốn quả lý để truy cập vào giao diện phpMyAdmin cho database đó. Bằng cách này, bạn ...

Làm sao để xóa MySQL Database?

Bạn có thể quản lý tất cả các MySQL Database của bạn tại mục MySQL Databases trong phần Quản lý host ỏ Hostinger Control Panel Tại phần quản lý MySQL Databases, bạn sẽ nhìn thấy mục "Liệt kê những database MySQL và user hiện hành", bấm chọn vào nút + phía bên trái của database bạn muốn xóa sẽ thấy lệnh Xóa. Khi chọn vào lệnh này thì toàn bộ database sẽ bị xóa. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có một bản sao lưu (backup) của nó đề phòng mất mát dữ liệu.

Làm sao để truy cập danh sách các database đã được tạo?

Danh sách tất cả các database đã được tạo nằm ở mục MySQL Databases trong Control Panel Phần Liệt kê những database MySQL và user hiện hành chính là nơi liệt kê các database hiện có

Cách tạo một MySQL Database mới

Bạn có thể tạo MySQL Database thông qua mục MySQL Database ở Control Panel Tại mục Tạo Database MySQL mới và Database user mới, bạn nhập vào tên của database, tên người dung đăng nhâp, gõ vào mật khẩu hoặc dùng nút Tạo mật khẩu để thực hiện tạo mật khẩu tự động Mục Liệt kê những database MySQL và user hiện hành thể hiện các database đang có cũng như cung cấp các tùy chọn về chỉnh sửa, xem thông tin sử dụng, sao lưu, đổi mật khẩu, thay đổi quyền cũng như liên kết quản lý qua phpMyAdmin

Hostinger sử dụng phiên bản SQL nào?

Hostinger sử dụng MariaDB trên tất cả các Shared Hosting. Đây là một phiên bản tối ưu của MySQL với rất nhiều các tối ưu. Bạn có thể kiểm tra phiên bản của MariaDB ở phía bên trái màn hình trong Control Panel ở tài khoản Hosting của bạn

Sửa lỗi "Error establishing a database connection"

Nếu bạn thấy lỗi "Error establishing a database connection" thì có nghĩa là website của bạn đã không kết nối thành công tới máy chủ cở sở dữ liệu, điều này thường do thiết lập không chính xác. Ví dụ, cài đặt kết nối database của WordPress là file wp-config.php nằm ở thư mục cài đặt gốc. Các lỗi xảy ra thường do: * Thiết lập sai MySQL Hostname. Hostinger không dùng localhost, hãy chắc rằng bạn dùng đúng hostname (http://help.hostinger.vn/510478-What-is-my-MySQL-hostname) * Sai username/pa...

Làm thế nào để thiết lập kết nối MySQL từ xa

Trước khi kết nối MySQL từ xa, IP từ máy đang cố thiết lập kết nối phải được thiết lập cho phép kết nối trong tài khoản hosting. Để làm cho phép kết nối từ xa, truy cập vào Control Panel của website của bạn, tìm kiếm mục Remote MySQL trong phần Databases Trong mục Remote MySQL, phần Create remote database connection. Host là chỗ bạn điền IP address từ máy muốn thực hiện kết nối tới database, thông thường là địa chỉ IP của chính bạn. Hãy đảm bảo bạn chọn đúng Database bạn muốn thực hiện kế...

Làm sao để truy cập vào phpMyAdmin trực tiếp qua trình duyệt?

Bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua Control Panel của tài khoản Hosting. Với cách này, bạn không cần phải nhập các thông số để đăng nhập. Mặc khác, bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào phpMyAdmin trực tiếp bằng cách gõ địa chỉ https://phpmyadmin.hostinger.vn vào trình duyệt. Với cách này, bạn cần phải cung cấp tên của cơ sở dữ liệu (database name), tên đăng nhập và mật khẩu.

Thông tin MySQL Database của tôi được tìm thấy ở đâu?

Nếu bạn tạo một website cần đến cơ sở dữ liệu, bạn cần phải kiểm tra các thông tin về cở sở dữ liệu ở mục MySQL databases nằm trong Control Panel của tài khoản Hosting Có 4 mục chưa các thông tin quan trọng về một cơ sở dữ liệu MySQL * MySQL database - tên của cơ sở dữ liệu * MySQL User - tên đăng nhập * MySQL Host - máy chủ MySQL (xin lưu ý là chúng tôi không dùng localhost) * Password - mật khẩu đăng nhập cơ sở dữ liệu (nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại ở đây) Tại đây, ...

MySQL port là gì?

Cổng kết nối mặc định đến máy chủ MySQL là 3306, đây là cổng (port) thường dùng, bạn không cần phải điền nó Nếu bạn muốn kết nối đến database của bạn từ xa, bạn cần dùng Remote MySQL trong Control Panel. Xem hướng dẫn này (https://www.hostinger.vn/tutorials/cpanel/how-to-use-remote-mysql-feature) để biết cách thiết lập kết nối đến MySQL từ xa

MySQL hostname của tôi là gì?

Tất cả các thông tin về MySQL Database của bạn (bao gồm cả Hostname) đều được thể hiện ở Control Panel Đăng nhập vào Control Panel, tìm tới phần menu MySQL Databases Hoặc bạn cũng có thể gõ MySQL Databases lên ô tìm kiếm trong Control Panel để truy cập nhanh hơn Thông tin về MySQL Database nằm ở gần cuối trang, chỗ mục MySQL Host đó chính là MySQL Database Hostname Nếu mục List of Current MySQL Databases trống, nghĩa là bạn cần phải tạo một MySQL Database và một User trước Lưu ý: Nếu...