Làm sao để sửa lỗi "Gmail couldn't verify that [mydomain] actually sent this message (and not a spammer)"?

Gmail hiển thị dấu hỏi màu đỏ như là ảnh đại diện cho người gửi email không xác thực.

Khi người dùng Gmail di chuyển chuột lên ảnh đại diện này, một thông báo hiện ra "Gmail couldn't verify that [mydomain] actually sent this message (and not a spammer)" Nguyên nhân là do không có bản ghi SPF trên DNS Zone của tên miền.

Bạn có thể làm theo hướng dẫn ở liên kết này để định cấu hình một bản ghi SPF.