Làm thế nào để tự cấu hình FTP client?

Đầu tiên, bạn hãy tải về và cài đặt bộ một trình FTP client thích hợp từ từ danh sách sau: 

Sau đó truy cập vào phần Quản lý host, chọn vào mục Tài khoản FTP và bạn có thể tim thấy thông tin kết nối FTP như phần tên host hoặc IP, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu,...

Bạn cũng có thể tạo thêm các tài khoản FTP phụ và đặt quyền truy cập cho các tài khoản này vào các thư mục riêng lẻ.