Tôi có thể tìm thấy thông tin FTP của tôi ở đâu?

Các thông tin đăng nhập FTP cho tài khoản Hosting của bạn đều được thể hiện ở giao diện Control Panel

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào giao diện Control Panel, tìm đến menu Truy cập FTP

Một cách khác: khi đang ở trong giao diện Control Panel, bạn chỉ cần gõ FTP vào ô tìm kiếm ở trên cùng

Lưu ý:

Mật khẩu FTP mặc định chính là mật khẩu bạn chọn khi tạo tài khoản Hosting. Bạn cũng có thể đổi mật khẩu đăng nhập FTP ở mục Đổi mật khẩu

Nếu bạn muốn sử dụng Hostname để kết nối đến tài khoản FTP (thay vì IP) thì bạn phải chắc chắn rằng Domain được trở đến đúng Nameservers. Nếu như bạn gặp lỗi khi kết nối dùng Hostname, hãy dùng địa chỉ IP để có thể kết nối thành công FTP

Các chương trình FTP được khuyên dùng là FileZilla SmartFTP