Tại sao các referral của tôi ở trạng thái pending

Nếu bạn nhìn thấy trạng thái Pending ở phần giới thiệu khách hàng nghĩa là khách đó chưa qua được 30 ngày đăng ký hoặc khách hàng đó chưa kích hoạt sử dụng dịch vụ.

Trước khi trạng thái chuyển thành Active, những điều kiện sau cần được thỏa mãn

  • Khách hàng được giới thiệu tới Hostinger phải được ít nhất 30 ngày
  • Khách hàng phải có 1 website hoạt động
  • Website của khách hàng phải có nội dung hoạt động