PHP

Bạn có hỗ trợ PHPshield?

Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không hỗ trợ phpshield trên shared hosting và có hỗ trợ trên VPS. Tuy nhiên nếu bạn có trình loaders phpshield, bạn có thể sử dụng chương trình đó với phpshield mà không có vấn đề gì.

max_allowed_packet của gói hosting là bao nhiêu

max_allowed_packet của chúng tôi có giới hạn là 8Mb

PHP Fatal error: Cannot redeclare

Nếu bạn thấy có lỗi 'PHP Fatal error: Cannot redeclare function' hoặc tương tự, có nghĩa là có lỗi với scripts của bạn (nó cố gắng chạy cùng một function nhiều lần). Có nghĩa là: 1. Bạn có trùng functions được định nghĩa trong 2 file 2. Bạn có trùng function được định nghĩa ở 2 nơi trong cùng một file 3. File bị included 2 lần (tức là function được định nghĩa 2 lần) Để sử bạn nên sử dụng include_once (http://www.php.net/manual/en/function.include-once.php) thay vì include (http://www.php.ne...

Parse error: syntax error, unexpected T_PRIVATE

Nếu bạn gặp lỗi 'unexpected T_PRIVATE' hoặc tương tự trong script của bạn, hãy chắc rằng script đó không sử dụng biến "reserved" Ví dụ, $private là "reserved" trong PHP5, bạn cần đổi tên $private thành tên khác và mọi thứ sẽ hoạt động tốt. Hãy xem link sau: http://www.google.com/search?q=unexpected+T_PRIVATE

Thời gian thực thi PHP là gì?

Thời gian thực thi PHP tối đa là cố định và nó không thể được tăng lên bởi lý do bảo mật và hiệu năng của server. Gói cá nhân: 60 giây Gói cao cấp: 120 giây Gói doanh nghiệp: 240 giây

Tôi cần tăng giá trị PHP max_input_time

Bạn có thể thiết lập max_input_time giá trị "-1" bằng cách thêm đoạn mã sau vào file .htaccess php_flag max_input_time -1 Bạn thực hiện việc này bằng các dùng File Manager hoặc một trình FTP. File .htaccess nằm ở thư mục /public_html

PHP memory_limit là gì?

PHP memory_limit là giới hạn thực thi PHP trên server. Gói Premium có giới hạn là 256MB trong khi gói Business là 512MB. Các giới hạn này là không thể thay đổi, nếu bạn cần các giới hạn lớn hơn hãy xem qua các gói VPS của chúng tôi https://www.hostinger.vn/vps-hosting

PHP open_basedir có được bật không?

PHP open_basedir được bật mặc định trên tất các các server của chúng tôi và không thể tắt vì các lý do an ninh.

Thiết lập thực thi PHP (parse) với phần mở rộng .HTML

Nếu bạn muốn thiết lập tất cả các file .html của website bạn thực thi dưới dạng .php (parsing PHP in HTML files), bạn cần thêm vào các đoạn mã sau và file .htaccess AddHandler application/x-httpd-lsphp .htm .html Bạn hãy thực hiện sao lưu lại file .htaccess cũ vì thực hiện điều này có thể làm website ngưng hoạt động

Chỉnh múi giờ (timezone) PHP cho website của bạn

Múi giờ mặc định trên tất cả các Server là không thể thay đổi, tuy nhiên bạn có thể dùng hàm PHP date_default_timezone_set để thiết lập lại múi giờ cho website. Đoạn mã sau là một ví dụ để thiết lập múi giờ và kiểm tra lại múi giờ mặc định <?php date_default_timezone_set("Asia/Bangkok"); echo date_default_timezone_get(); ?> Tìm hiểu thêm về múi giờ của PHP tại http://www.php.net/manual/en/timezones.php

Làm thế nào để sửa file php.ini

Truy cập vào php.ini file không được phép cho khách hàng dùng Shared Hosting. Tuy nhiên, hầu hết các PHP values và cấu hình đều có thể được chỉnh qua file .htaccess bằng cách sử dụng php_flag. Bạn có thể học thêm cách sử dụng file .htaccess tại đây (http://www.hostinger.com/tutorials/?s=htaccess).

Thời gian thực thi PHP là gì?

Thời gian thực thi PHP cho phép tập lệnh của bạn được thực thi trong một khoảng thời gian cụ thể. Gói Business: 240 giây Gói Premium và các gói khác: 120 giây,

Làm sao tắt báo cáo lỗi của PHP?

Để tắt báo cáo lỗi PHP, bạn có thể sử dụng lệnh sau trong mã nguồn PHP của mình error_reporting(0); Hãy lưu ý rằng, hãy để nó trước một chỉ thị PHP khác Cách khác, bạn có thể thêm dòng lênh sạu vào trong file .htaccess (nằm ở thư mục public_html) php_flag display_errors off Bạn cũng có thể tắt hiện thị báo lỗi của PHP thông qua Control Panel bằng cách vào Member area -> Hosting control panel -> PHP configuration, chọn Disabled ở mục Display Errors

Trình biên dịch GCC có được hỗ trợ không?

Trình biên dịch GCC không được hỗ trợ trên tất cả máy chủ của Hostinger. Bạn vẫn có thể cài đặt nó trên các gói VPS của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting

Tôi có thể bật Zlib Compression không?

Bạn có thể nhanh chóng thực hiện bật hoặc tắt Zlib Compression thông qua Control Panel Để thực hiện bật/tắt Zlib Compression, bạn cần truy cập vào phần Quản lý của host, tìm đến mục Cấu hình PHP hoặc gõ từ khóa PHP vào ô tim kiếm ở Control Panel để truy cập Ở mục Cấu hình PHP, bạn nhìn xuống phía dưới chỗ Zlib Compression, chọn Kích hoạt để bật, Vô hiệu để tắt sau đó bấm Lưu

Làm sao để ẩn báo lỗi và cảnh báo hiện trên website của tôi?

Các thông báo lỗi và cảnh báo của PHP có thể được tắt thông qua mục Cấu hình PHP trong phần Quản lý tài khoản hosting ở Hostinger Control Panel Để bật hoặc tắt các thông báo lỗi của PHP, bạn cần đăng nhập vào Hostinger Control Panel, chọn Quản lý ở tài khoản hosting mà bạn cần, tới mục Cấu hình PHP hoặc đơn giản chỉ cần tìm với từ khóa PHP ở ô tìm kiếm Ở mục Cấu hình PHP, để chọn tắt hoặc mở tính năng hiện thông báo lỗi/cảnh báo của PHP, bạn chọn vào mục Display Errors, Kích hoạt để bật và V...

Làm sao để thay đổi phiên bản PHP trên tài khoản của tôi?

Bạn có thể thay đổi phiên bản PHP cho tài khoản Hosting của bạn bất cứ lúc nào thông qua Control Panel Để thực hiện việc thay đổi phiên bản PHP, bạn hãy truy cập vào Control Panel, tìm đến mục PHP Configuration hoặc nhập vào ô tìm kiếm từ khóa PHP để truy cập Tại mục PHP Configuration, chọn phiên bản PHP mà bạn muốn sử dụng và bấm Save