Cách chỉnh file wp-config.php để thay đổi WordPress URL