Cách park một domain

Parked Domains sẽ hiển thị cùng nội dung chính xác (cùng một trang web) với tên miền của tài khoản chính. Bạn cũng có thể tạo tài khoản email cho Parked Domains. Đó là một tính năng tuyệt vời nếu bạn muốn có nhiều tên miền cho trang web của bạn.

Để thực hiên park một domain, bạn vào mục Parked Domains từ Control Panel

Để thực hiên park domain thành công thì trước đó domain phải được trỏ về các nameserver của Hostinger

Lưu ý: sau khi thực hiện park domain, bạn cần phải đợi một khoản thời gian để máy chủ cập nhật