Tôi gặp lỗi "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress"

Lỗi "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress" có thể xuất hiện nếu phiên bản PHP không tương thích với mã nguồn wordpress, có nghĩa là cài đặt WordPress của bạn rất có thể là đã lỗi thời. Vì phần mở rộng MySQL không được hỗ trợ (không còn hỗ trợ) từ PHP 7.0 trở lên, việc thay đổi phiên bản PHP của bạn thành 5.6 hoặc thấp hơn sẽ khắc phục được vấn đề này.

Bạn có thể được thực hiện thay đổi phiên bản PHP thông qua phần Cấu hình PHP trong Control Panel của bạn.