Tôi có thể tìm bảng giá ở đâu?

Danh sách bảng giá cho các gói Shared Hosting hiện tại của Hostinger.vn

 

Premium (tháng/tổng/mức giảm)

3 tháng

192000

576000

0%

6 tháng

110000

660000

43%

12 tháng

104000

1248000

46%

24 tháng

83000

1992000

57%

36 tháng

71000

2556000

63%

48 tháng

63000

3024000

67%

 

Business (tháng/tổng/mức giảm)

3 tháng

364000

1092000

0%

6 tháng

208000

1248000

43%

12 tháng

187000

2244000

49%

24 tháng

166000

3984000

54%

36 tháng

147000

5292000

60%

48 tháng

144000

6912000

60%