File Manager không hoạt động khi tôi dùng CloudFlare

Nếu bạn sử dụng CloudFlare để chống DDoS cho website của mình thì trình Quản lý File sẽ không hoạt động vì CloudFlare đã gán cho bạn một địa chỉ IP khác. Để truy cập vào quản lý files qua FTP, bạn cần nhập IP của website bạn vào các trình FTP như FileZilla để truy cập.

Bạn có thể tìm IP của website bạn tại mục Thông tin chi tiết trong ở phần Quản lý tài khoản host trong Control Panel

Nếu bạn quên mật khẩu FTP, bạn cũng có thể thực hiện đổi lại tại đây!