Làm thế nào để bật tính năng ẩn thông tin tên miền?

Bạn có thể ẩn các thông tin WHOIS Domain của mình bằng cách bật tính năng ẩn thông tin tên miền (Domain Privacy) cho domain từ Control Panel.

Để thực hiện, bạn tìm đến mục Domains, chọn domain mà bạn cần ẩn, bấm chọn Order tại mục "Would you like to keep this information private?". Bạn sẽ tốn phí 5$ để thực hiện.