Khi nào việc chuyển tên miền hoàn thành?

Việc chuyển tên miền (Domain Name Transfer) thường hoàn thành trong khoản thời gian từ 7 đến 14 ngày. Nó phụ thuộc vào nhà đăng ký tên miền trước đó và phần mở rộng của tên miền.

Một tên miền cần hội đủ các yếu tố sau mới có thể thực hiện chuyển đi:

  • Tên miền được đăng ký ít nhất 60 ngày
  • Tên miền phải được mở khóa (Unlocked) để chuyển đi. Nó phải được mở khóa bởi nhà cung cấp trước đó. Nếu bạn không biết cách nào để làm việc này thì có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền để được hướng dẫn
  • WHOIS Privacy/Privacy Protection phải được tắt (OFF)

Để tìm hiểu thêm cách chuyển tên miền của bạn về Hostinger, vui lòng xem thêm hướng dẫn https://www.hostinger.vn/chuyen-ten-mien