Website WordPress của tôi rất chậm, làm thể nào để tăng tốc nó?

Website của bạn ngày một phát triển, dữ liệu ngày một nhiều và nó sẽ trở nên chậm chạp cũng như tốn rất nhiều thời gian để khởi động. Trong trường hợp này bạn cần phải tối ưu hóa lại website. Bạn có thể tìm hiểu về cách tối ưu một website dùng GTMatrix.

Để giữ website chạy nhanh, bạn cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:

https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-install-and-configure-wp-super-cache-caching-plugin-on-wordpress (tiếng Anh)
https://www.hostinger.com/tutorials/website/improving-website-performance-leveraging-browser-cache (tiếng Anh)
https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-setup-cloudflare-for-wordpress (tiếng Anh)
https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-defer-parsing-of-javascript-in-wordpress (tiếng Anh)
https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-optimize-wordpress-images (tiếng Anh)