Làm sao để kiểm tra các thiết lập DNS hiện tại cho tên miền?

Để kiểm tra tất cả các thiết lập DNS của domain bao gồm Nameservers, bảng ghi MX (MX Records), địa chỉ IP trò về và các thiết lập khác bạn có thể sử dụng công cụ http://www.intodns.com.

Công cụ này hoạt động trong thời gian thực, nghĩa là nếu bạn vừa thay đổi các các thiệt lập trên domain thì công cụ này sẽ cập nhật chỉ trong vài phút.