Wordpress website của tôi không chạy trên HTTPS!

Bạn vừa cài đặt SSL Certificates, nhưng website Wordpress của bạn vẫn không chạy qua HTTPS hoặc gặp lỗi. Điều này cho thấy rằng, website của bạn cần phải thiết lập một vài tùy chỉnh nữa để có thể hoạt động.

Bạn truy cập vài giao diện quản lý Admin của Wordpress, tìm đến mục Settings ở phần Dashboard, chọn vào đó.

Ở mục General, lưu ý phần cài đặt URL của Wordpress (Wordpress Address và Site Address). Mặc định thì những cài đặt URL luôn dùng HTTP. Thay đổi cài đặt URL để dùng HTTPS bằng cách thay đổi http thành https ở cả 2 liên kết sau đó bấm Save Changes để lưu lại

Lưu ý quan trọng! Đừng bao giờ thay đổi những thiết đặt này nếu website của bạn không thực sự có một SSL certificate đã được kích hoạt bởi vì điều này sẽ làm bạn không thể truy cập vào trang quản trị của Wordpress nữa

Chú ý:

Bạn có thể cài đặt để chạy website wordpress qua HTTPS bằng thiết lập ở file .htaccess

Một cách khác, bạn có thể dùng Plugins Easy HTTPS Redirection để cài đặt HTTPS cho website

Bạn cũng có thể tìm kiếm thêm nhiều hướng dẫn về Wordpress tại https://www.hostinger.vn/tutorials/wordpress/