Các máy chủ của Hostinger có xử lý các trang SHTML không?