Tôi có thể thay đổi tên miền vừa mới mua không?

Nếu bạn mua sai tên miền (domain) hoặc thay đổi ý kiến, hãy nhanh chóng kiểm tra phần Hiện trạng của tên miền (status), nếu hiện trạng của tên miền Chưa hoạt động bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua LiveChat hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ để chúng tôi đăng ký tên miền khác cho bạn.

Một khi tên miền đã được đăng ký và hiện trạng đã chuyển thành HOẠT ĐỘNG (Active) thì bạn không thể thay đổi được nữa

Để kiểm tra trạng thái của tên miền, truy cập vào tài khoản Hostinger và chọn mục Tên miền