Tôi bị CPU limit, tôi phải làm sao?

Khi mới tạo website, việc upload dữ liệu liên tục có thể gây tải cao khiến host của bạn chiếm nhiều tài nguyên hệ thống, lớn hơn 70% nên bị CPU limit, từ 5 phút đến 24 giờ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Bạn có thể tạo web hoàn chỉnh trên local rồi hãy up website lên.

Nếu bạn vẫn gặp tình trạng này trong tương lai, sau khi đã upload website hoàn tất, thì có nghĩa là website của bạn cần nhiều tài nguyên hơn, bạn có thể phải cần tối ưu website hoặc nâng cấp lên gói premium để không gặp tình trạng này nữa.