Tôi có thể dùng URL tạm để truy cập vào website của tôi không?

Hostinger không hỡ trợ tùy chọn truy cập vào website của bạn từ một địa chỉ URL tạm (Temporary URL). Nếu bạn muốn xem trước website của mình trong lúc đang phát triển nó (và cũng chưa muốn trỏ domain về các nameserver của chúng tôi) bạn có thể thực hiện chỉnh lại file hosts để giả lập cho domain trỏ tới IP của máy chủ. Với cách này, website của bạn sẽ được hiển thị cục bộ cho bạn xem mặc dù bạn chưa trỏ nó tới hệ thống của chúng tôi