Vì sao thư mục được đặt password hỏi hai lần password?

Điều này xảy ra khi bạn đặt password cho subfolder trong tài khoản của bạn. Nếu có file .htaccess trên subfolder bạn đặt pass, webserver Apache sẽ hiểu  lầm và hỏi bạn password mỗi file .htaccess nó tìm thấy trong đường dẫn.

Để giải quyết vấn đề này, một là dời password protection sang webroot hay là loại bỏ quyền rewrite/redirections.