Hostinger có thể giới thiệu một hệ thống thanh toán tốt cho tôi không?

Có rất nhiều hệ thống thanh toán web-hosting khác nhau, sự lựa chọn cuối cùng của bạn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng hệ thống tùy chỉnh của chúng tôi.

Bạn có thể kiểm tra các hệ thống phổ biến nhất như BoxBilling hoặc WHMCS để tìm ra cái nào là tốt nhất cho bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp miễn phí hãy thử phpCoin.