Domain của tôi ở một nhà cung cấp khác, tôi có thể sử dụng nó ở Hostinger không?

Chắc chắn rồi! Bạn có thể sử dụng tên miền đăng ký ở một nhà cung cấp khác cho gói Hosting tại Hostinger chỉ cần bạn trỏ Nameserver của nó đến các Nameservers của chúng tôi

Bạn có thể xem thêm các thực hiện tại đây http://help.hostinger.com/371527-Where-can-I-find-nameservers (tiếng Anh)

Nếu bạn gặp rắc rối trong việc trỏ domain ở các nhà cung cấp khác, xin hãy liên hệ bộ phận Help Desk hoặc LiveChat để được hỗ trợ