Làm thế nào để thiết lập kết nối MySQL từ xa

Trước khi kết nối MySQL từ xa, IP từ máy đang cố thiết lập kết nối phải được thiết lập cho phép kết nối trong tài khoản hosting. Để làm cho phép kết nối từ xa, truy cập vào Control Panel của website của bạn, tìm kiếm mục Remote MySQL trong phần Databases 


Trong mục Remote MySQL,  phần Create remote database connectionHost là chỗ bạn điền IP address từ máy muốn thực hiện kết nối tới database, thông thường là địa chỉ IP của chính bạn. Hãy đảm bảo bạn chọn đúng Database bạn muốn thực hiện kết nối tới và click vào nút Create.

 

Quan trọng! Kết nối từ xa đòi hỏi bạn dùng đúng địa chỉ IP MySQL server để kết nối tới database nếu không MySQL hostname sẽ không hoạt động. Để tìm hiểu IP nào bạn đang muốn cần dùng, hãy kiểm tra mục  "Our MySQL server public IP address is:" ở trên cùng của trang Remote MySQL: