Làm thế nào để đăng nhập vào quản lý ISPConfig VPS

Nếu bạn chọn OS template đính kèm ISPConfig server control panel cho VPS của bạn, hãy chờ 5 phút để hoàn tất cài đặt. Sau đó hãy kết nối tới VPS bằng SSH, bạn sẽ tìm thấy thông tin ISPConfig sau đó.

Để biết làm thế nào để kết nối sử dụng SSH, hãy xem bài hướng dẫn sau: https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-ket-noi-toi-vps-su-dung-putty-ssh-terminal/