Làm thể nào để tạo các thông báo web push cho WordPress?

Các thông báo Web push là một điều tuyệt vời để giữ liên lạc với khách truy cập trang web của bạn và giữ cho họ được cập nhật các diễn biến mới hoặc các tin tức liên quan đến trang web của bạn. Thực hiện điều này thật dễ dàng trên WordPress bằng cách sử dụng một plugin duy nhất chẳng hạn như OneSignal hoặc WebPush.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về cách Web push làm việc và cách làm thế nào để thiết lập chúng với trang web WordPress của bạn, hãy xem bài hướng dẫn sau https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-add-web-push-notifications-to-wordpress (tiếng Anh)