Làm sao để chuyển hướng website của tôi từ HTTP sang HTTPS?

Mặc dù bạn có SLL certificate cho website nhưng mặc định người truy cập sẽ không kết nối thông qua HTTPS. Để thiết lập HTTPS cho tất cả các truy cập, ta thực hiện điều chỉnh trong Control Panel

Cách thức dễ dàng nhất và dduocj khuyên dùng là sử dụng Redirection (chuyển hướng) từ HTTP sang HTTPS. Để thục hiện điều này, bạn hãy tìm mục Redirects trong Control Panel

Vào mục Redirects, tạo một Redirection mới, phần Redirect to bạn hãy chọn https://

Lưu ý quan trọng: nếu bạn chưa cài đặt SSL certificate, website của bạn có thể không truy cập được. Để chắc chắn các thiết lập về SSL chính xác, bạn chỉ cần truy cập website thông qua gõ chính xác https:// trên trình duyệt