Cách đổi NameServer cho tên miền tại 1and1.com

Để thực hiện đổi Nameserver cho tên miền được đăng ký quản lý tại 1and1, bạn cần đăng nhập vào phần quản lý tên miền (domain) và thực hiện các bước sau

1. Bấm lên Domains trong Control Panel

2. Chọn vào tên miền bạn muốn đổi Nameserver

3. Chọn vào Advanced Settings

4. Chọn vào Edit bên cạnh DNS Settings

5. Chọn "Other nameservers" điền nameserver và bấm Save để cập nhật

Lưu ý: việc cập nhật nameserver có thể sẽ mất tới 48 giờ để thay đổi có hiệu lực