Tại sao tôi cần nhập Captcha để truy cập vào website của tôi?

Các Server của Hostinger được cài đặt BitNinja để hỗ trợ bảo mật cho khách hàng.

BitNinja phát hiện địa chỉ IP có hành vi đáng ngờ, ví dụ như truy cập vào cùng một trang web trong một khoảng thời gian ngắn, điền mật khẩu không chính xác nhiều lần,...Các hành vi như vậy cho thấy người dùng sử dụng địa chỉ IP này có thể tấn công trang web của bạn. BitNinja sau đó đặt địa chỉ IP vào một greylist và khách truy cập cần phải xác minh mình bằng cách điền vào một Captcha.

Nếu Captcha chính xác, IP này sẽ được xóa khỏi greylist (một ví dụ về captcha: http://i.imgur.com/qiJLuHU.jpg)