Làm sao để thay đổi phiên bản PHP trên tài khoản của tôi?

Bạn có thể thay đổi phiên bản PHP cho tài khoản Hosting của bạn bất cứ lúc nào thông qua Control Panel

Để thực hiện việc thay đổi phiên bản PHP, bạn hãy truy cập vào Control Panel, tìm đến mục PHP Configuration hoặc nhập vào ô tìm kiếm từ khóa PHP để truy cập

Tại mục PHP Configuration, chọn phiên bản PHP mà bạn muốn sử dụng và bấm Save