Làm thế nào để xem trang web của tôi khi chưa đổi Nameserver?

Bạn bắt đầu phát triển website của mình nhưng chưa có tên miền? Bạn đã có một website hoạt động và muốn chuyển sang Hostinger nhưng cần đảm bảo mọi thứ hoạt động trước khi trỏ tên miền về Nameserver của Hostinger?

Bởi vì Hostinger không hỡ trợ truy cập bằng một tên miền phụ nên bạn sẽ không thể truy cập vào website nếu như chưa thực hiện việc đổi Nameserver.

Tuy nhiên, có một cách giúp bạn truy từ máy cục bộ của mình đó là chỉnh sửa file 'hosts"

Bạn có thể xem hướng dẫn sau để thực hiện